timer       85 bsp/drv/arm/gba/swkbd.c 	timer_t		timer;		/* timer to prevent chattering */
timer       373 bsp/drv/arm/gba/swkbd.c 	timer_callout(&sc->timer, timeout, &swkbd_timeout, sc);
timer       56 bsp/drv/dev/base/pm.c 	timer_t		timer;		/* pm timer */
timer       241 bsp/drv/dev/base/pm.c 		timer_stop(&sc->timer);
timer       261 bsp/drv/dev/base/pm.c 			timer_stop(&sc->timer);
timer       265 bsp/drv/dev/base/pm.c 			timer_callout(&sc->timer, 1000, &pm_timeout, sc);
timer       390 bsp/drv/dev/base/pm.c 			timer_callout(&sc->timer, 1000, &pm_timeout, sc);
timer       70 bsp/drv/dev/cpufreq/cpufreq.c 	struct timer	timer;		/* performance sampling timer */
timer       245 bsp/drv/dev/cpufreq/cpufreq.c 	timer_callout(&sc->timer, SAMPLING_RATE, &cpufreq_timeout, sc);
timer       279 bsp/drv/dev/cpufreq/cpufreq.c 	timer_callout(&sc->timer, SAMPLING_RATE, &cpufreq_timeout, sc);
timer       295 bsp/drv/dev/cpufreq/cpufreq.c 	timer_stop(&sc->timer);
timer       100 bsp/drv/include/dki.h struct timer {
timer       104 bsp/drv/include/dki.h typedef struct timer	timer_t;
timer       52 sys/include/task.h 	struct timer	alarm;		/* timer for alarm exception */
timer       61 sys/include/thread.h 	struct timer 	timeout;	/* thread timer */
timer       62 sys/include/thread.h 	struct timer	*periodic;	/* pointer to periodic timer */
timer       42 sys/include/timer.h struct timer {
timer       70 sys/include/timer.h 	(list_entry(list_first(head), struct timer, link))
timer       73 sys/include/timer.h void	 timer_callout(struct timer *, u_long, void (*)(void *), void *);
timer       74 sys/include/timer.h void	 timer_stop(struct timer *);
timer       69 sys/kern/timer.c timer_add(struct timer *tmr, u_long ticks)
timer       72 sys/kern/timer.c 	struct timer *t;
timer       86 sys/kern/timer.c 		t = list_entry(n, struct timer, link);
timer       97 sys/kern/timer.c timer_stop(struct timer *tmr)
timer       119 sys/kern/timer.c timer_callout(struct timer *tmr, u_long msec, void (*fn)(void *), void *arg)
timer       149 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;
timer       206 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;
timer       242 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;
timer       308 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;
timer       349 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;
timer       391 sys/kern/timer.c 	struct timer *tmr;