wakeq_flush       292 sys/kern/sched.c 	wakeq_flush();
wakeq_flush       540 sys/kern/sched.c 		wakeq_flush();
wakeq_flush       556 sys/kern/sched.c 			wakeq_flush();